Jongeren

We bieden verschillende begeleidingstrajecten aan voor jongeren uit het deeltijds onderwijs. Zo willen we bijdragen tot het ontwikkelen en versterken van een positief zelfbeeld om hun kansen op de reguliere arbeidsmarkt te vergroten.

Voortraject
Binnen de Voortrajecten van de Ploeg (Boom en Mechelen) bieden we begeleidingstrajecten aan deeltijds lerende jongeren met beperkte sociale of communicatieve vaardigheden, een beperkte arbeidsrijpheid of onvoldoende werkmotivatie. Jongeren uit de Centra Leren en Werken dienen een voltijds engagement aan te gaan, waarbij ze deeltijds naar school gaan en deeltijds werken.
Bekijk hier de folder

Brugproject
Het brugproject van De Ploeg vzw heeft als doel de kansen van jongeren deeltijds onderwijs op de reguliere arbeidsmarkt te vergroten. Dit door het aanbieden van brugplaatsen op maat van de jongeren. Binnen een ondersteunde werkomgeving kunnen jongeren hun werkattitudes op punt stellen en op hun eigen ritme werkervaring opdoen. De brugcoach brengt op regelmatige basis een coaching bezoek aan de externe brugplaats. Tijdens deze coaching draait de brugcoach mee met de jongere in zijn/haar functie. Hierdoor kan de coach de jongere meteen leren omgaan met technische en sociale situaties die zich voordoen tijdens het werk. Daarnaast wordt er continue ingezet op een intensieve samenwerking met de scholen om zo tot een gemeenschappelijk gedragen traject te komen. Jaarlijks biedt de ploeg begeleiding aan een 70 tal jongeren binnen het burgproject.
Bekijk hier de folder
Het Brugproject is mogelijk door steun van het Europees Sociaal Fonds, Stad Antwerpen en Stad Mechelen.

IBAL
IBAL staat voor Intensieve Begeleiding Alternerend Leren. Het project biedt begeleiding aan jongeren in het stelsel van Leren en Werken die werken met een opleidings- of arbeidsovereenkomst in de reguliere economie. Op vraag van de school/leerling kunnen we leerlingen begeleiden naar tewerkstelling. Dit kan voor een periode van 4 maanden, er zijn per leerling 25 uur voorzien. De coaching tijdens de tewerkstelling is uitgebreid tot de eerste 6 maanden.