Werkgeversservice

Heeft u een werknemer die:

 • Slachtoffer is van een arbeidsongeval?
 • Na een verkeersongeval opnieuw wil werken?
 • Een andere functiebeperking heeft?

Wij bieden u de professionele oplossing in het optimaliseren van het arbeidsrendement van de werknemer via Rematch.

 


REMATCH 

Staat voor:

 • Professionele integratie van werknemers met een functiebeperking
 • Deskundige oplossingen op maat in samenspraak met de werkgever en in functie van de betrokken werknemer
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen en diversiteit binnen een gezond HR-beleid

Heeft expertise op het gebied van:

 • Langdurige of chronisch zieken (rugproblemen, reuma, …)
 • Andere functiebeperkingen zoals personen met autismespectrumstoornis (ASS), auditieve of visuele problematiek, dyslexie, …

We realiseren de juiste match door middel van gespecialiseerde jobcoaching.

 


HET PAKKET  

Screening en assessment

 • Intake met werkgever en werknemer
 • Voorstel tot ondersteuningstraject
 • Het opmaken van een werknemersprofiel on-the-job of in het assessmentcentrum
 • Advies aan de hand van ons gerematcht competentieprofiel
 • Advies voor werkpostaanpassing

Procesbegeleiding on-the-job

 • Training on the job
 • Coaching van de werknemer
 • Coaching van de werkgever (collega’s, HR, ..)
 • Implementeren van de nodige aanpassingen on-the-job

Ondersteuning bij financiële tegemoetkomingen

 • In kaart brengen van financiële tegemoetkoming voor de werknemer

Op vraag bieden wij u een offerte op maat.