Verzekeraars

Als verzekeraar kan uw cliënt na een arbeids- of verkeersongeval geconfronteerd worden met een bepaalde aandoening. Hierdoor rijzen heel wat vragen waarop uw cliënt niet meteen een antwoord heeft.

Wij bieden ondersteuning bij de arbeidsre-integratie van uw cliënt. Mits de gespecialiseerde begeleiding en aanpassingen op de werkvloer is de professionele (re)-integratie van personen met een beperking mogelijk.

 


REMATCH 

Staat voor:

 • Professionele (re-)integratie van personen met een functiebeperking.
 • Streven naar oplossingen op maat voor de betrokken verzekeraar en verzekerde

We streven naar de juiste match tussen cliënt- en jobprofiel.

Heeft expertise op het gebied van:

 • Functiebeperkingen.
 • Gespecialiseerde jobcoaching.
 • Efficiënt en methodische aanpak.

 


HET PAKKET  

Screening en assessment met het oog op de arbeidsre-integratie

 • Verkennende gesprekken, doornemen dossier en verfijning van de vraagstelling met betrokkenen
 • In kaart brengen van de capaciteiten en de mogelijkheden van de cliënt
 • Bespreking en advies aan de hand van het capaciteitenprofiel van de cliënt

Procesbegeleiding tot de (her)tewerkstelling

 • Individuele sollicitatietraining
 • Training on the job
 • Coaching op de werkvloer (werknemer, collega’s, HR, ..)
 • Detecteren, aanleren en implementeren van de nodige aanpassingen op de werkvloer

Ondersteuning bij financiële tegemoetkomingen

 • In kaart brengen van subsidiemogelijkheden voor de werknemer

Op vraag bieden wij u een offerte op maat.