GIBO

GIBO

“Uw werknemer op eigen tempo laten inwerken?”

GIBO staat voor Gespecialiseerde Individuele BeroepsOpleiding in de onderneming. Het doel is een tewerkstelling van onbepaalde duur. Als werkgever kan u een sollicitant met een arbeidshandicap, een specifieke opleiding aanbieden aangepast aan de noden van uw bedrijf en de job.

De werknemer ontvangt een uitkering (RVA) en een premie (VDAB) gedurende de opleiding. De opleiding kan 1 tot 12 maanden duren afhankelijk van de competentiekloof. Om de duurtijd te bepalen wordt er rekening gehouden met het competentieprofiel van de vacature, de kennis, vaardigheden en attitudes van de werkzoekende en het specifieke opleidingsplan.

 


“De jobcoach biedt gratis begeleiding en opvolging op maat”

Tijdens de GIBO is er begeleiding voorzien vanuit De Ploeg. De jobcoach geeft uitleg over de tewerkstellingsmaatregelen die van toepassing zijn bij de aanwerving.
Zowel de werkgever als de werknemer vinden het meestal een voordeel dat er via een korte stage wordt nagegaan of de er een goede match is alvorens het GIBO-contract wordt opgemaakt.

Bekijk hier de folder

Lees meer op Jobkanaal.be