Werkgever

Als werkgever bent u op zoek naar een medewerker met de geschikte competenties voor de job.
Iedere collega is anders …diversiteit is een realiteit, ook op de werkvloer. Als werkgever of HR-manager word je misschien geconfronteerd met een medewerker of een sollicitant met een arbeidshandicap. Hierdoor rijzen heel wat vragen waarop je niet meteen een antwoord hebt. De Ploeg vzw is een expertisecentrum voor training en begeleiding naar werk voor werkende en werkzoekende personen met een beperking. We bieden u de nodige professionele ondersteuning om de competenties van deze mensen te verhogen binnen de onderneming.

We streven naar een “juiste” match van het cliënt- en jobprofiel. Samen met u gaan we na welke redelijke aanpassingen nodig zijn om een tewerkstelling te realiseren. Hieronder een greep uit het mogelijke aanbod:

  • Opmaken van een jobprofiel.
  • Informatie omtrent de specifieke handicap.
  • Training van specifieke competenties van de werknemer.
  • Financiële compensatie voor het rendementsverlies.
  • Bemiddeling.

Lees hier de werkgeversbrochure of bekijk het filmpje over de samenwerking met Fine Food Focus (Colruyt Group).

Surf verder om het volledige aanbod te leren kennen. Lees het succesverhaal van een werkgever die een medewerker met een arbeidshandicap in dienst nam.

Of bekijk onze spot op YouTube: