Secondo

De naam “Secondo” verwijst naar de doelstelling van het project, de doorstroom vanuit de sociale economie. Het is ook een term uit de muziek. “Secondo” betekent letterlijk: “de tweede”. Bij het pianospel met vier handen duidt men met deze term de speler van de baspartij aan, diegene die ondersteuning biedt en samen muziek maakt met de eerste (primo).
Ook dit project gaat over samenwerking tussen verschillende actoren. Het project heeft een brugfunctie te vervullen en moet alle partijen laten samenwerken vanuit een gedeelde missie en visie. De mensen uit de lokale diensteneconomie komen namelijk op de eerste plaats (primo). Als gelijkwaardige partner werkt de doorstroomcoach vooral aan de empowerment en de emancipatie van de doelgroep.
De begeleiding die aangeboden wordt moet voor de doelgroepwerknemers uit de Lokale Diensteneconomie (LDE) een brug vormen tussen hun huidige en nieuwe job binnen reguliere economie. De doorstroombegeleiding wordt voorzien in het decreet LDE voor doelgroepwerknemers die na evaluatie door VDAB geschikt worden bevonden voor het opstarten van een doorstroomtraject in de reguliere economie.
Met het project SEConDO beogen we minimaal 10 doelgroepwerknemers te begeleiden naar een job in de reguliere economie

Dit project is mogelijk dankzij de steun van het Europees Sociaal Fonds.