IBAL

IBAL staat voor Intensieve Begeleiding Alternerend Leren.

Het project biedt begeleiding aan jongeren in het stelsel van Leren en Werken die werken met een opleidings- of arbeidsovereenkomst in de reguliere economie. Het betreffen jongeren die nog extra begeleiding nodig hebben. Naast jongeren in een tewerkstelling beoogt het begeleidingstraject eveneens de ondersteuning van jongeren in de fase “ te oriënteren naar arbeidsdeelname”. In dit begeleidingstraject krijgen jongeren ondersteuning in het vinden van een alternerende tewerkstellingsplaats. De Ploeg heeft een werking opgebouwd aan de hand van regionale antennepunten voor jongeren en kansengroepen waarbij op maat van de jongere een traject naar werk vorm wordt gegeven.

De jobcoach is een brugfiguur tussen alle betrokkenen, nl. tussen de jongere, de mentor op de werkplek, de trajectbegeleider en praktijkleerkracht van het centrum leren en werken. De jobcoach begeleidt de jongere individueel en op maat van zijn mogelijkheden. De jobcoach streeft hierbij naar een goede samenwerking tussen de jongere, de werkgever, collega’s en de school. Niet enkel fungeert de jobcoach als een brugfiguur maar deze staat ook in voor de waarderende en stimulerende coaching.

Tijdens een Ibal begeleidingstraject krijgen de jongeren ongeveer 4 uur per week de mogelijkheid tot begeleiding, met een maximum van 25 uur.

De belangrijkste doelstellingen van een Ibal traject zijn:

  • Het verhogen van de slaagkansen op een duurzame tewerkstelling
  • Het verder ontwikkelen van vaardigheden en arbeidsattitudes om jongeren verder vertrouwd te maken met de nieuwe arbeidsomgeving en –omstandigheden
  • De werkgever voorbereiden en handvaten bieden om jongeren stimulerend en waarderend te coachen

Dit project is mogelijk met de steun van het Europees Sociaal Fonds.