Generalistisch werkt!

‘Generalistisch Werkt!’ is een project ontstaan uit een partnerschap van De Sleutel, De Ploeg, Recht-Op en het Onderzoekscentrum Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASeS) van de Universiteit Antwerpen. Met dit project wil het partnerschap een methodiek ontwikkelen waarmee jobcoaches en trajectbegeleiders kunnen werken als ze te maken krijgen met armoedeproblemen. Deze methodiek moet overdraagbaar zijn naar andere organisaties die werken aan de activering van kwetsbare doelgroepen.
Het project heeft als doel het generalistisch werk te implementeren in een specialistische organisatie. Specialistische dienstverleners ontwikkelen zo een brede kijk op de leefsituatie van de cliënt en worden gevoelig gemaakt voor de verschillende aspecten van armoede. Het inzicht dat een meer generalistische benadering van armoede nodig is, wordt door alle partners onderkend en bevestigd door hun ervaringen en onderzoek.

Op 16/09/2016 organiseerde het partnerschap een eerste studiedag waar de eerste conclusies uit het onderzoek werden meegedeeld. Tijdens de verschillende gesprekstafels werd dieper in gegaan op een aantal thema’s.

 

Dit project is positief gevalideerd en een disseminatieproject is goedgekeurd. Het partnerschap kan nu de methodiek en resultaten van het project verspreiden binnen het Vlaamse werkveld.

Het project is mogelijk door de steun van het Europees Sociaal Fonds.