Duaal leren

Vanuit onze ervaring in het werken met jongeren vinden we het belangrijk om preventief te werken. Werk is een belangrijke sleutel tot sociale inclusie. De voorbereiding op werk moet dan ook reeds op de schoolbanken vorm krijgen. We zetten ons in voor voor alle jongeren, maar zeker voor die jongeren met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Binnen het project Duaal Leren wordt een integraal traject uitgewerkt binnen het nieuwe onderwijsstelsel Duaal Leren. Gaande van toeleiding van de leerling tot evaluatie. Hierbij richten we ons op de screening, intake en matching. Dit is een cruciaal thema in kader van een duurzame tewerkstelling en essentieel in functie van het leren op een werkvloer. We zullen bedrijven en scholen mee ondersteunen bij het in kaart brengen van leerlingen en functies binnen het bedrijf om zo een functionele match te maken tussen beiden. De hoofddoelstelling van het project is er voor te zorgen dat de juiste leerling op de juiste (leer)werkplaats komt.

Bekijk hier het filmpje van het eindevent.

Dit project is mogelijk met de steun van het Europees Sociaal Fonds.