Praktisch aan de slag met autisme op de werkvloer (in jouw onderneming)

Tijdens de vorming wordt dieper ingegaan op het autistisch denken, waarnemen en handelen. Dit alles met een vertaalslag naar autisme op de werkvloer. Deze vorming wordt afgesloten met een intervisie waarin enkele concrete casussen worden besproken.

Doelstelling
– Kennis autisme vergroten
– Handvatten en tools aanreiken omtrent hoe hiermee om te gaan als begeleider, werkgever, collega, …
– Leren hanteren van een tweesporenbeleid: hoe de persoon met autisme vaardigheden aanleren en hoe de omgeving aanpassen aan de noden
– Kennis vergroten van de tewerkstelling ondersteunende maatregelen voor personen met autisme

Werkwijze
– Theoretisch luik
– Sensorische belevingsoefening
– Interactieve vorm waarbij ruimte is voor eigen inbreng/praktijkervaringen
– Terugkomsessie met intervisie/casusbespreking

Doelpubliek
– Werkgevers, collega’s, …
– Professionelen (trajectbegeleiders, leerkrachten, jobcoaches, GON-begeleiders, sociaal medewerkers, …)
– Ervaringsdeskundigen
Deze uitgebreide vorming is zeker aan te raden voor stafmedewerkers, HR, trajectbegeleiders, …
De grootte van de groep is beperkt tot 12 deelnemers.

Praktisch
Locatie: op uw bedrijf, school, … Het is ook mogelijk op één van de locaties van De Ploeg.
Duurtijd: 2,5 dagen of 5 halve dagen
Prijs: € 1950 (excl. BTW en verplaatsingskosten)

Voor meer informatie of offerte, kan je terecht bij Annelien Van Pelt. Zij bekijkt samen met u wat er kan.
Je contacteert haar best via e-mail e-mail