Raad van Bestuur

Boudewijn Van Ussel:
De Ploeg kan op mijn volledig engagement rekenen als voorzitter van de VZW. Vanuit mijn functie als bedrijfsrevisor engageer ik mij om samen met de andere bestuursleden de missie van De Ploeg mee te verwezenlijken. Samen gaan we de uitdaging aan om kansen te creëren voor mensen voor wie de arbeidsmarkt minder toegankelijk is.

Jan Van Roie: 
Ik ben verantwoordelijk voor met Sense cvba-vso, de structuur die een 15-tal horeca-exploitaties beheert. Hierbij wordt kwalitatieve horeca waargemaakt met de maximale inschakeling van Sociaal Talent, m.a.w. personeel dat op de arbeidsmarkt moeilijk tot een stabiele baan komt. Enkele van onze realisaties zijn de sociale buurtrestaurants in Antwerpen en Mortsel, Elzenveld, Grand Café De Hoorn, Het Moment Averbode … De missie van de Ploeg staat erg dicht bij mijn professionele ervaring. In die zin is het boeiend om vanuit een andere, meer strategische, rol met anderen mee sturing te kunnen geven aan De Ploeg.

Nell Kuilman:
Ik werk al lang bij de VDAB in Antwerpen. Er is altijd een goede samenwerking geweest tussen De Ploeg en de VDAB. Ik ben mee bestuurder geworden om deze samenwerking te benadrukken en te bestendigen.

Guy Rush:
Als algemeen directeur van Psychiatrisch Centrum Bethanië zet ik mij graag in als bestuurder bij De Ploeg. Zo wil ik onder andere het belang van goede partnerschappen over sectoren heen mee onderschrijven. Alleen zo kunnen we optimaal kansen creëren.

Kiki De Roover:
Meer dan 30 jaar was ik zelfstandig zaakvoerder van een apotheek. Nu ben ik al enige tijd als vrijwilliger actief bij ” Moeders voor Moeders ” en  “Dokters van de Wereld “. Mijn professionele background en sociaal engagement wil ik inzetten voor De Ploeg.

Theo Strauven:
Als neuroloog in het St. Augustinus-ziekenhuis te Wilrijk was ik nauw betrokken bij de organisatorische complexiteit van een groot ziekenhuis, dit o.a. in de  functie van diensthoofd neurologie, voorzitter van het medisch investeringsfonds en secretaris van de medische raad. Vanuit deze beroepservaring hoop ik een nuttige bijdrage te kunnen leveren in de essentiële opdracht van De Ploeg.

Carl Van Dyck:
Duurzame tewerkstelling zal maar gerealiseerd worden als we als werkgevers en als maatschappij aandacht blijven hebben voor de talenten van elke mens. De Ploeg maakt die aandacht concreet voor mens, bedrijf en maatschappij.

René Coucheir:
“Ledigheid is het oorkussen van de duivel” ( oud spreekwoord ).
Tewerkstelling is als belangrijk levensdomein tegelijk preventie en therapie in deze! Arbeid verschaffen betekent structuur in het leven aanbrengen, inkomen creëren, zelfwaarde- gevoel stimuleren, sociale contacten faciliteren en zoveel meer…
Mensen met een arbeidsbeperking voorbereiden op en begeleiden naar een duurzame werkplek, aangepast aan hun sterktes en mogelijkheden, is de missie van vzw De Ploeg. Job-coaching voor deze doelgroep is net datgene wat staat voor de kerntaak van deze organisatie. Juist daarom heb ik mij geëngageerd in dit prachtig initiatief dat ik reeds voordien vanuit mijn praktijk als neuroloog-revalidatiearts had leren kennen. Ik hoop op deze wijze een bijdrage te kunnen leveren aan het waardevolle werk dat door zovele gedreven medewerkers sinds nagenoeg drie decennia geleverd wordt.