Missie en visie

De Ploeg ziet duurzame tewerkstelling als een belangrijk levensdomein, dat invloed heeft op ieders functioneren en welzijn. De organisatie zal zich blijvend inzetten voor mensen die moeilijker hun weg vinden op de arbeidsmarkt door een brug te maken tussen werkgevers, kandidaat-werknemers en de ruimere werkomgeving.

We creëren kansen door de (kandidaat-)werknemers te coachen tot evenwaardige medewerkers met een realistisch takenpakket. We ondersteunen werkgevers die zich hiervoor willen inzetten en betrekken het ruimere netwerk. We stimuleren en ondersteunen maatschappelijk verantwoord ondernemen en zijn een aanspreekpunt voor werkgevers die zich hiervoor willen engageren.

Samen gaan we na hoe talenten en competenties optimaal kunnen worden ingezet binnen de realiteit van de huidige arbeidsmarkt. We beschouwen iedereen als een uniek persoon en stemmen onze acties hierop af. Hierbij houden we ook rekening met andere levensdomeinen en hun invloed op werk. De Ploeg kiest voor empowerment; ze versterkt individuen om meer greep te krijgen op hun eigen situatie en omgeving en zo zelfbewuste en weloverwogen keuzes te kunnen maken. In onze organisatie respecteren we ieders integriteit, overtuiging, waarden en normen.

De context waarbinnen we werken is onderhevig aan maatschappelijke tendensen. Dit vraagt om een organisatie in permanente evolutie.

Roeland Tweelinckx, kunstenaar in de hedendaagse grafiek, heeft de missie en visie van De Ploeg vervat in enkele geïntegreerde kunstwerken.

      

Klik hier voor meer info over zijn werk.