Kwaliteitszorg

Hoewel de cliënt steeds het uitgangspunt blijft, komt het centrum zoveel mogelijk tegemoet aan de voortdurend wijzigende arbeidsmarkt. Zowel de noden en behoeften van de doelgroep als van de arbeidsmarkt, vormen geen constante. We streven voortdurend naar vernieuwing en verhoging van de kwalitatieve afstemming van beide aspecten.

De Ploeg vzw bouwt de nodige deskundigheid op om personen met een arbeidshandicap te begeleiden naar een langdurige tewerkstelling. Hiertoe werken we als gespecialiseerde partner zo veel mogelijk samen met werkgevers en reguliere dienstverleners.

Ook voor bijzondere doelgroepen zoals personen met een niet-aangeboren hersenletsel, autismespectrumstoornis, psychische handicaps,… heeft De Ploeg gespecialiseerde expertise opgebouwd. Door onze Europese netwerking en samenwerking met andere expertorganisaties, hebben we onze methodieken voor doelgroepen optimaal kunnen innoveren.