Historiek

Het “beroepsopleidingscentrum” voor volwassenen startte in Brasschaat op 1 april 1987 met 7 cliënten en 5 personeelsleden.
Momenteel bedient De Ploeg jaarlijks een 800-tal cliënten. Het kan daarbij gaan om korte begeleidingen of langdurige opleidingen van 1 jaar.

De jobcoaches zijn werkzaam in verschillende vestigingen te

  • Brasschaat (1987)
  • Turnhout (1997)
  • Mechelen (1999)
  • Antwerpen (2001)
  • Boom ( 2001)
  • Geel (2011)

Na meer dan 25 jaar ervaring, hebben we heel wat expertise opgebouwd over de manier waarop tewerkstelling en inclusie het best gerealiseerd kan worden.

We optimaliseren de kwaliteit van de opleiding en de kansen op duurzaam werk:

  • door maatwerk
  • de cliënt respectvol en in zijn geheel te benaderen en
  • door steeds de actualiteit in ons achterhoofd te houden