Over ons

De Ploeg vzw heeft tot doel professionele (re-) integratie te bevorderen voor mensen met een grotere afstand tot de huidige arbeidsmarkt. Het GOB is een expertisecentrum rond werk en arbeidshandicap. We engageren ons om duurzame tewerkstelling te creëren en te behouden, met aandacht voor werknemer en werkgever.

Samen met de gespecialiseerde dienst voor trajectbepaling en –begeleiding (GTB), de cliënt en zijn sociaal netwerk zoeken we de meest aangewezen weg naar een geschikte job. De Ploeg vzw biedt oriëntering, training, begeleiding, bemiddeling en coaching voor alle personen met een arbeidshandicap en kansengroepen in de provincie Antwerpen.

In de verschillende locaties organiseren we laagdrempelig onze gespecialiseerde jobcoaching.