Nuttige links

Sociale ondernemers Vlaanderen www.groepmaatwerk.be
Invoegbedrijf ICT voor mensen met ASS www.passwerk.be
Kenniscentrum Maatschappelijk verantwoord Ondernemen www.mvovlaanderen.be
Portaalsite Werk en Sociale economie van de Vlaamse Overheid www.werk.be
Tewerkstellingsbevorderende maatregelen www.aandeslag.be
Vlaams Agentschap voor personen met een handicap www.vaph.be
Aanbod VDAB voor personen met een arbeidshandicap www.vdab.be/arbeidshandicap
Jeugdverblijfcentrum met aandacht voor personen met een handicap www.bielebale.be
Jobpunt Vlaanderen www.jobpunt.be
Outfort www.outfort.be
Culinair Antwerpen Sociale Economie www.metsense.be
De Vlaamse overheid als voorbeeld op het vlak van diversiteit www.emancipatiezaken.be
Vlaams Overleg Sociale Economie http://www.vosec.be
Vereniging personen met een handicap www.vfg.be
Gelijke rechten voor iedere persoon met een handicap www.gripvzw.be
Website VN-conventie voor personen met een handicap www.gelijkerechten.be
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg! www.werk.belgie.be
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening www.rva.be