19 jun 2012

Interview met Vera Peetermans

0 Reacties

Uit het werkveld getuigt Vera Peetermans, HR professional van de netbeheerder Infrax. Infrax staat in voor het beheer van elektriciteits-, aardgas-, kabeltelevisie- en rioleringsnetten in meer dan 100 Vlaamse steden en gemeenten. Het bedrijf telt 1240 medewerkers.

“Er was al belangstelling binnen het bedrijf om inspanningen te doen op het vlak van diversiteit. Vanuit mijn vorig werk was ik bekend met ESF-projecten en toen onze manager van het kenniscentrum gas met het idee kwam een infoavond over de Islam te organiseren, wist ik dat we daar meer mee konden doen. We hebben toen een instapdiversiteitsplan uitgewerkt.”

Infrax werd door De Ploeg vzw gecontacteerd en De Ploeg heeft hen enkele personen met een arbeidshandicap voorgesteld.

“Ann M. was één van hen. Zij heeft een stoornis aan haar gehoor. Ze liep eerst stage bij ons op het tekenbureel. De stage is belangrijk om het project uit te proberen en na te gaan of men in aanmerking komt voor de functie. Tijdens deze periode krijgt de werkgever zicht op het rendement en de capaciteiten van de stagiaire. Haar opdracht op het tekenbureel was het inscannen van alle plannen. Het was zeer uitvoerend werk. Ann leverde prima werk.

Na afloop van de stage zochten we op de boekhouding iemand die kon helpen bij het inscannen van facturen. Voor dit soort werk vonden we niemand binnen de organisatie en toen dachten we aan Ann. Door jobcreatie werd het personeel ontlast van extra taken en ontstond er een job waarin Ann de kans kreeg om zichzelf te bewijzen. ”

Tijdens de stage was de jobcoach een aantal dagen aanwezig op de werkvloer om de stage in goede banen te laten lopen. De jobcoaches van de Ploeg vzw begeleiden het proces concreet en informeren de collega’s. Ze zorgen voor bijsturing indien nodig en geven aan waar er aanpassingen op de werkvloer moeten gebeuren. Via trainingen en coaching op de werkvloer optimaliseren ze het rendement en de capaciteit van de stagiaire/werknemer.

“Bij Ann rezen er vooral vragen rond communicatie, maar ook praktische zaken zoals: “Wat met het brandalarm?” Samen met de jobcoaches zochten we dit tijdens haar stage uit.

Uit de evaluatie van haar stage bleek dat Ann heel snel begreep wat er aan haar gevraagd werd, dat ze nauwkeurig en correct werkte, dat ze zelfstandig kon werken en dat ze zich niet liet afleiden door zaken die rond haar gebeurden. Het brandalarm bleek voldoende sterk te zijn zodat ze dat kon horen.

Na deze positieve evaluatie startte Ann als halftijds medewerkster en heeft later extra uren bij gekregen. Ze is inmiddels onmisbaar voor Infrax. Het project met Ann is een succes. Ze is een trouwe, goede en zeer loyale medewerkster. Ann is heel goed geïntegreerd. Ze doet er trouwens alles aan om deel uit te maken van het bedrijf. Ze is steevast van de partij op alle activiteiten en events die door Infrax georganiseerd worden”

In het verleden heeft Infrax ook een medewerker met autisme en een medewerker met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) een stage kunnen aanbieden. Ook hier zorgde De Ploeg voor de nodige ondersteuning.

“De jobcoach begeleidt niet alleen het proces naar de tewerkstelling maar heeft ook heel wat informatie over de werknemer. We hadden allemaal al wel eens over autisme gehoord, maar hadden eigelijk geen correct beeld van wat dat nu precies inhoudt en zeker niet op de werkplek. Onze medewerker was helemaal niet schuchter. De Ploeg heeft toen heel wat informatie gegeven over autisme aan de collega’s.

De medewerker met het niet-aangeboren hersenletsel stapte moeilijk en had nood aan routinewerk. Dankzij de hulp van de jobcoach kon hij voor een stage op onze administratie terecht en maakte er standaardbrieven klaar voor verzending.”

Vandaag kunnen we spreken van een hechte samenwerking tussen Vera Peetermans van Infrax en De Ploeg vzw.

“De jobcoach van De Ploeg vzw is een zekerheid, iemand die mee naar oplossingen zoekt en kan bemiddelen bij eventuele problemen. Stages en evaluatiemomenten waarop het functioneren besproken wordt zijn belangrijke voorwaarden bij het slagen van de tewerkstelling van personen met arbeidshandicap. Dit heb ik ondervonden aan de hand van de goede voorbeelden binnen ons bedrijf.”

Sinds 2008 heeft Infrax een volwaardig diversiteitsplan waarin men vooral werkt rond leeftijdsbewust personeelsbeleid en inspanningen doet met betrekking tot personen met een arbeidshandicap.

< terug naar getuigenissen

[begin]
Over de schrijver