Doorstroom Sociale Economie Consortium Zuid

Dit project is een samenwerkingsverband van initiatieven uit de sociale economie in regio Mechelen en Klein Brabant. De Ploeg, Ecoso en Groep Intro willen de tweede stap voorzien en de doelgroepmedewerkers uit maatwerkbedrijven begeleiden naar een job op de reguliere arbeidsmarkt. Door de samenwerking tussen de verschillende partners kan er een brug gevormd worden naar de reguliere economie. Het is essentieel alle betrokken partijen te laten samenwerken vanuit een gedeelde missie en visie. De medewerkers uit de sociale economie staan centraal. Als gelijkwaardige partners werken we aan de empowerment en emancipatie van de doelgroep.

Het project is mogelijk met steun van het Europees Sociaal Fonds.