Disclaimer

De Ploeg respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.
Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

Uw persoonlijke gegevens:

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden.

De persoonsgegevens die je aan De Ploeg verstrekt worden opgenomen in de bestanden van vzw De Ploeg, Duinstraat 76 2060 Antwerpen. Deze gegevens worden verwerkt in het kader van de cliëntenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes in verband met onze producten en diensten. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een email te sturen naar contact@deploeg.be kunt u uw gegevens laten verwijderen.