Connect

Het project is een partnerschap tussen De Ploeg VZW en Obelisk. Vanuit een gedeelde missie en visie, eigen praktijken en good practices wil dit partnerschap werken aan een methodische 2-sporen aanpak met betrekking tot de doorstroom van de doelgroepwerknemers naar de reguliere arbeidsmarkt. Met deze 2-sporen aanpak, waarbij de sector/het bedrijf een traject doorloopt parallel aan deze van de doelgroepwerknemer, streven we naar een optimale doorstroommogelijkheid van de doelgroep. De begeleiding wordt op basis van de ervaring van de twee begeleidende organisaties en vanuit een “empowerment” filosofie afgestemd op de doelgroep.

Dit project is mogelijk met de steun van het Europees Sociaal Fonds.